Opći uvjeti korištenja
GDPR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tationullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

Ugovor o prodaji ili posredovanju usluga putovanja

2.1. Opći uvjeti i upute pružanja putničkih usluga primjenjuju se na usluge koje GUIDINA destination management d.o.o. prodaje u ulozi posrednika između putnika i krajnjeg pružatelja usluge ili organizatora putovanja. Smatra se da se primjenjuju Atlasovi opći uvjeti ako u ugovoru o putovanju nije drugačije određeno.

2.2. U slučaju da je ugovorom, posebnim uvjetima poslovanja ili pojedinim programom u vezi bilo koje od točaka ovih općih uvjeta i uputa određeno drugačije, vrijedi redom ono određeno ugovorom, potom programom putovanja, zatim posebnim uvjetima te Općim uvjetima.

2.3. U slučaju telefonske prodaje odnosno prodaje preko interneta smatrat će se da je putnik prihvatio odredbe ovih Općih uvjeta u trenutku kada je telefonski ili internetom naručio turističku uslugu. Putnik je u obvezi upoznati se sa Općim i posebnim uvjetima objavljenima na internetskoj stranici www.http://alternativna-istra.com/, odnosno na bilo kojoj svima dostupnoj internetskoj stranici na kojoj GUIDINA omogućuje kupnju usluga putovanja, aranžmana u organizaciji drugih organizatora.

2.4. Putnik je svaka osoba koja želi sklopiti ugovor kojim pribavlja uslugu putovanja ili koja ima pravo koristiti uslugu putovanja na temelju sklopljenog ugovora koji je sklopila treća osoba i na njih se odnose ovi opći uvjeti i upute.

2.5. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz ove usluge, GUIDINA je prikupio od krajnjeg pružatelja usluge, te ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju podataka.

Prijava

3.1. Prijave za uslugu koji u svojoj ponudi nudi Atlas mogu se izvršiti u bilo kojoj Atlasovoj poslovnici, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika koji nude usluge koje Atlas posreduje, i to dostavom potrebnih podataka elektroničkom poštom, redovnom poštom, telefonom ili putem interneta. Prilikom prijave Atlas i putnik sklopit će ugovor koji je ujedno i potvrda o rezervaciji, a sadržava podatke o uslugama koje je putnik rezervirao. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtijeva rezervacija pojedine usluge te platiti akontaciju i troškove prijave, odnosno rezervacije.

3.2. Na temelju primljene prijave Atlas će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, elektronička pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na račun), a proizvodi pravne učinke ako i kada Atlas do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u ponudi nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 21 dan prije datuma polaska za smještaj u Hrvatskoj, odnosno 31 dan za smještaj u drugim europskim zemljama. Atlas i putnik mogu ugovorom dogovoriti i drugačije mogućnosti plaćanja.

3.3. Atlas za svoje usluge putniku naplaćuje standardne rezervacijske troškove i troškove sastavljanja ugovora u visini od 50,00 kn po prijavi. Prilikom sastavljanja kompleksnih ponuda Atlas naplaćuje polog za sastavljanje ponude u visini od 100,00 kn.

3.4. Putnik koji prilikom prijave ne stavi Atlasu na raspolaganje točne podatke odgovara za sve troškove odnosno posljedice prouzročene korištenjem netočnih podataka.

3.5. Prijava obvezuje putnika. Putnik može odustati od prijave isključivo u skladu s odredbama o putnikovom otkazu putovanja sadržanih u ovim Općim uvjetima. Ugovor nastaje u trenutku kada ga potpišu putnik i Atlas ili kada putnik izvrši uplatu na ime cijene rezervacije bez obzira na to je li Ugoivor potpisan.

3.6. Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba upućena Atlasu usmeno ili pisano, koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, uplata prijave ili njezina dijela, uplata troškova prijave odnosno rezervacije ili konkludentna radnja koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka.

3.7. Prilikom rezervacije na upit (RQ-request) putnik plaća polog u visini koja je određena ljestvicom troškova otkaza i koja nije manja od 10% ukupne cijene. Na taj način sve što je naznačeno u ovim uvjetima postaje pravno obvezujuće za putnika i za Atlas, ukoliko Atlas potvrdi ovakvu rezervaciju na upit.

3.8. Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom (po dogovoru ili ponudi) od strane Atlasa, vrijede uvjeti o sklapanju ugovora koji su označeni na opcijskoj ispravi. Opcija ne vrijedi i nije obvezujuća u slučaju više sile ili stop bookinga.

3.9. U slučaju narudžbe odnosno kupoprodaje usluga putem internetskih stranica, vrijede ovi Opći uvjeti i primjenjivi posebni uvjeti te ponuda, objavljeni na Atlasovoj internetskoj stranici odnosno na internetskoj stranici pružatelja usluge. Ako se odredbe ovih Općih uvjeta i uputa za usluge koje ATLAS plus d.o.o. posreduje i odredbe posebnih uvjeta odnosno ponude objavljene na internetskoj stranici ne podudaraju, vrijede odredbe objavljene na internetskoj stranici. Smatra se da je putnik prihvatio odredbe općih i posebnih uvjeta putovanja onoga trena kada je naručio uslugu putovanja putem internetske stranice. Uvjet sklapanja ugovora o putovanju putem interneta je uplata cjelokupne cijene usluge.